Saksliste 18. november

Dagsorden

Sak 19/063 Godkjenning av innkalling
Sak 19/064 Godkjenning av protokoll
Sak 19/065 Direktøren orienterer
Sak 19/066 Styreleder orienterer
Sak 19/067 Riksrevisjonens undersøkelse av saksbehandlingstid og effektivitet
Sak 19/068 Foreløpig budsjett 2020
Sak 19/069 Eventuelt
Til toppen