Saksliste 23.-24. september

Dagsorden

Sak 19/047   Godkjenning av innkalling
Sak 19/048  Godkjenning av protokoll
Sak 19/049  Styreleder orienterer
Sak 19/050  Direktøren orienterer
Sak 19/051  Økonomi- og virksomhetsrapportering 2. tertial 2019
Sak 19/052   Statsbudsjett 2021 - satsningsforslag for domstolene
Sak 19/053  Økonomiplan for domstolene 2021-2024
Sak 19/054  Domstolene 2025 - prioriterte mål og tiltak for 2020
Sak 19/055  Nytt konsept for brukerinvolvering
Sak 19/056  Styrking av eierskap og prioriteringer i utvikling av kjerneprosessene
Sak 19/057  Saksavviklingsstatistikk 1. halvår 2019
Sak 19/058  Status større lokalprosjekter i domstolene (u.off)
Sak 19/059  Oppfølging IKT - sikkerhetsrevisjon (u.off)
Sak 19/060  Statusrapportering - redegjørelse for internasjonalt arbeid 2018
Sak 19/061  Ny modell for familiemekling i Danmark - kan dette få betydning for den norske behandlingen av saker
Sak 19/062  Eventuelt
Til toppen