Saksliste 25. februar

Dagsorden

 Sak 19/001  Godkjenning av innkalling
 Sak 19/002  Godkjenning av protokoll
 Sak 19/003  Styreleder orienterer
 Sak 19/004  Direktørens orienterer
 Sak 19/005  Rapportering regnskap og virksomhetsplan 2018
 Sak 19/006  Anvendelse i 2019 av mindreforbruk 2018 (u.off)
 Sak 19/007  Fremtidig organisering av regnskap- og lønnsfunksjoner i domstolene
 Sak 19/008  Innspill revidert nasjonalbudsjett 2019
 Sak 19/009  Saksavviklingsstatistikk for 2018
 Sak 19/010  Direktørens resultatkrav for 2019
 Sak 19/011  Oppfølging IKT-sikkerhetsrevisjon (u.off)
 Sak 19/012  Utredere i lagmannsretten i åremålsstillinger - lovforslag
 Sak 19/013  Økt samhandling eller sammenslåing mellom tingrett og jordskifterett
 Sak 19/014  Framtidig ledelse ved Hammerfest tingrett og Alta tingrett
 Sak 19/015  Eventuelt                                                                                               
Til toppen