Saksliste ekstraordinært styremøte 3. mai

Dagsorden

 
 Sak 19/027  Godkjenning av innkalling
 Sak 19/028  Godkjenning av protokoll
 Sak 19/029  Styreleder orienterer
 Sak 19/030  Direktøren orienterer
 Sak 19/031  Framtidig ledelse ved Haugaland tingrett og Sunnhordland tingrett
 Sak 19/032  Framtidig ledelse ved Alta tingrett og Hammerfest tingrett
 Sak 19/033  Eventuelt
Til toppen