Saksliste 21. september

   
Sak 20/76 Godkjenning av innkalling
Sak 20/77 Godkjenning av protokoll
Sak 20/78 Styreleder orienterer
Sak 20/79 Direktøren orienterer
Sak 20/80 NAV - rapporten - orientering, høringssvar og tiltak
Sak 20/81 Økonomi- og virksomhetsrapportering 2. tertial 2020
Sak 20/82 Statsbudsjettet 2022 - satsningsforslag og innsparinger
Sak 20/83 Saksavviklingsstatistikk i domstolene 1. halvår 2020
Sak 20/84 Helhetlig risikoanalyse 2020 innenfor informasjonssikkerhet og personvern
Sak 20/85 Eventuelt
Sak 20/86 Konsept felles ledelse og evaluering
Til toppen