Saksliste 1. mars

21/14 Godkjenning av innkalling
21/15 Godkjenning av protokoll
21/16 Styreleder orienterer
21/17 Direktøren orienterer
21/18 Regnskap og virksomhetsrapportering for 2020
21/19 Anvendelse i 2021 av mindreforbruk 2020
21/20 Innspill til revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2021
21/21 Rapportering direktørens resultatkrav 2020
21/22 Domstolene 2025 - årsrapportering for 2020
21/23 Årsrapport 2020 - HMS og arbeidsmiljø
21/24 Dialogmøter høsten 2020 - oppsummering
21/25 NOU 2020:11 "Den tredje statsmakt" kap. 16, Finansiering av domstolene - U.off §14. 1.ledd
21/26 NOU 2020:11 "Den tredje statsmakt" kap. 17, Lønnsfastsettelse for dommere - U.off §14. 1.ledd
21/27 NOU 2020:11 "Den tredje statsmakt" kap. 21, Digital transformasjon av domstolene - U.off §14. 1.ledd
21/28 NOU 2020:11 "Den tredje statsmakt" kap. 22, Bedre tvistesaksbehandling - U.off §14. 1.ledd
21/29 NOU 2020:11 "Den tredje statsmakt" kap. 25, Ankedomstolenes funksjon og saksbehandling - U.off §14. 1.ledd
21/30 Eventuelt
21/31 Høring aldersgrenseloven
21/32 Årsrapport 2020 Norges Domstoler
Til toppen