Saksliste 8. februar

Sak 21/1 Godkjenning av innkalling
Sak 21/2 Godkjenning av protokoll
Sak 21/3 Styreleder orienterer
Sak 21/4 Direktøren orienterer
Sak 21/5 Innspill til revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2021
Sak 21/6 Tildelingsbrev 2021 - Domstoladministrasjonen
Sak 21/7 NOU 2020:11 "Den tredje statsmakt" kap. 9, Den sentrale administrasjonen av domstolene - U.off §14. 1.ledd
Sak 21/8 NOU 2020:11 "Den tredje statsmakt" kap. 11, Utnevnelse av dommere - U.off §14. 1.ledd
Sak 21/9 NOU 2020:11 "Den tredje statsmakt" kap. 13, Disiplinærordning for dommere - U.off §14. 1.ledd
Sak 21/10 NOU 2020:11 "Den tredje statsmakt" kap. 14, Sentral og lokal ledelse av domstolene - U.off §14. 1.ledd
Sak 21/11 NOU 2020:11 "Den tredje statsmakt" kap. 17, Lønnsfastsettelse for dommere - U.off §14. 1.ledd
Sak 21/12 Eventuelt
Sak 21/13 Saksavviklingsstatistikk 2020
Til toppen