Om arv og skifte

Du kan be om et møte for å avklare generelle spørsmål rundt arv.
I domstolen kan du få veiledning i spørsmål knyttet til arv og skifte.

Det er mange ting som skal ordnes etter et dødsfall. Domstolen vil alltid kunne gi deg rettledning om hvordan du skal gå fram.

På disse sidene finner du svar på spørsmål som kan oppstå etter et dødsfall

Tingretten i kommunen der avdøde bodde gir generell informasjon og veiledning om arvespørsmål, men gir ikke konkret rådgivning.

Til toppen