Pressetjenester

Benk for pressen i en rettssal.
Media skal se til at domstolene fungerer som de skal i et åpent og demokratisk samfunn.

På pressetjenesten finner du berammingsliste, dommer og tiltaler.


Journalister kan søke om tilgang eller logge seg inn via ID-porten på denne siden:

      

Har du søkt, men ikke fått svar? Sjekk om du kan logge deg inn (vår epostbekreftelse svikter iblant).

Hva inneholder pressetjenesten?

- Oversikt over når rettsakene går (berammingslistene) Disse gjelder for samtlige jordskifteretter, tingretter og lagmannsretter. Alle rettsmøter som er berammet vises. De slettes to uker etter oppstart.

- Rettsavgjørelser og tiltaler 
Domstoler med elektroniske pressemapper publiserer rettsavgjørelser og i mange tilfeller også tiltaler. Bruk gjerne saksnummeret fra berammingslisten for å søke. Dokumentene slettes etter tre måneder. NB, Ikke alle domstoler deltar, se oversikt.

Kriterier og ansvar

Publisering av opplysninger fra disse sidene skjer under hvert enkelt medieorgans selvstendige redaktøransvar. Misbruk av informasjon kan medføre både at brukeren mister tilgangen og straffeansvar.

Til toppen