Pressetjenester

restervert rad for pressen i en rettssal
Bilde av plass for presse i rettsal

På pressetjenesten finner du berammingslister, dommer og tiltaler.


Journalister kan søke om tilgang eller logge seg inn via ID-porten på denne siden:

      

Har du søkt, men ikke fått svar? Sjekk om du kan logge deg inn (epostbekreftelsen svikter iblant).

Hva inneholder pressetjenesten?

- Oversikt over når rettsakene går (berammingslistene) Disse gjelder for samtlige jordskifteretter, tingretter og lagmannsretter. Alle rettsmøter som er berammet vises. De slettes to uker etter oppstart.

- Rettsavgjørelser og tiltaler 
Domstoler med elektroniske pressemapper publiserer rettsavgjørelser og i mange tilfeller også tiltaler. Bruk gjerne saksnummeret fra berammingslisten for å søke. Dokumentene slettes etter tre måneder. NB, Ikke alle domstoler deltar, se oversikt.

Kriterier og ansvar

Publisering av opplysninger fra disse sidene skjer under hvert enkelt medieorgans selvstendige redaktøransvar. Misbruk av informasjon kan medføre både at brukeren mister tilgangen og straffeansvar. Se kriterier for tilgang

Ofte stilte spørsmål finner du svar på her.

Til toppen