Dommernes mediegruppe

Tingrettsdommer Knut Kolloen i studio Foto: Domstoladministrasjonen

Har du som journalist behov for å komme i kontakt med en dommer?

Har du som er journalist, behov for at en dommer:

  • hjelper deg til å forstå en rettsavgjørelse?
  • gir kommentarer eller uttalelser om en rettssak eller rettsavgjørelse?
  • gir bakgrunnsinformasjon om rettsprosessen eller domstolenes arbeid?

Da kan du kontakte medlemmene i Dommernes mediegruppe. Dette er dommere som ønsker å bidra til åpenhet og økt kunnskap om domstolene. De uttaler seg ikke på vegne av de norske domstolene, enkeltdomstoler eller andre dommere, men gir kun uttrykk for sine personlige meninger. 

Oversikt over medlemmene i dommernes mediegruppe finner du her. (Klikk på navnet for å få mer informasjon, spesialområder og bilde) Hvis det haster anbefales det å sende sms.

Rune Bård Hansen, lagdommer i Agder lagmannsrett
rune.bard.hansen@domstol.no 35692100,41318532

Anne Grete Larsen Hestnes,  tingrettsdommer i Bergen tingrett Anne.Grete.Larsen.Hestnes@domstol.no 55 69 97 16

Gisle Johnson, tingrettsdommer i Kristiansand
gisle.johnson@domstol.no 99591930

Knut Kolloen, tingrettsdommer i Nedre Telemark tingrett
knut.kolloen@domstol.no 35692000, 97726411

Ragnar Lindefjeld, tingrettsdommer i Oslo tingrett
Ragnar.Lindefjeld@domstol.no 22035413

Ina Strømstad, tingrettsdommer Oslo tingrett.
ina.stromstad@domstol.no 22035377, 90043747.

Mette Dorthea Trovik, lagdommer i Borgarting lagmannsrett Mette.Dorthea.Trovik@domstol.no

Du kan også kontakte Domstoladministrasjonen ved:

Yngve Brox, kommunikasjonssjef 
yngve.brox@domstol.no 73 56 71 43, 907 48 944

Andre kontakter:

Irene Ramm, informasjonssjef Oslo tinghus,
irene.ramm@domstol.no, 22035239, 95005987

Svein Tore Andersen, informasjonsrådgiver, Norges Høyesterett,
svein.tore.andersen@hoyesterett.no, 22035900, 93007743

Til toppen