Dommernes mediegruppe

Tidligere mediedommer Knut Kolloen i studio. Foto: Domstoladministrasjonen

Er du journalist og skulle gjerne hatt en dommer som kan forklare rettssystemet enten som sitert kilde eller som bakgrunnsinfo?

Medlemmene i Dommernes mediegruppe kan

  • hjelpe deg til å forstå en rettsavgjørelse
  • gi kommentarer eller uttalelser om en rettssak eller rettsavgjørelse
  • gi bakgrunnsinformasjon om rettsprosessen eller domstolenes arbeid

Dette er dommere som ønsker å bidra til åpenhet og økt kunnskap om domstolene. De uttaler seg ikke på vegne av de norske domstolene, enkeltdomstoler eller andre dommere, men gir kun uttrykk for sine personlige meninger. 

Oversikt over medlemmene i dommernes mediegruppe:

Rune Bård Hansen, lagdommer i Agder lagmannsrett
rune.bard.hansen@domstol.no 35692100,41318532

Anne Grete Larsen Hestnes,  tingrettsdommer i Bergen tingrett Anne.Grete.Larsen.Hestnes@domstol.no 55 69 97 16

Gisle Johnson, tingrettsdommer i Kristiansand
gisle.johnson@domstol.no 99591930

Susann F. Skogvang, lagdommer i Hålogaland
susann.f.skogvang@domstol.no 77 60 35 14

Eirik Lereim, tingrettsdommer i Sør-Trøndelag 
eirik.lereim@domstol.no 73 54 24 47 mob: 950 10 665

Ragnar Lindefjeld, konstituert lagdommer Borgarting lagmannsrett i Oslo tingrett
Ragnar.Lindefjeld@domstol.no 22035413

Ina Strømstad, tingrettsdommer Oslo tingrett.
ina.stromstad@domstol.no 22035377, 90043747.

Mette Dorthea Trovik, lagdommer i Borgarting lagmannsrett Mette.Dorthea.Trovik@domstol.no

Du kan også kontakte Domstoladministrasjonen ved:

Yngve Brox, kommunikasjonssjef 
yngve.brox@domstol.no 73 56 71 43, 907 48 944

Andre kontakter:

Irene Ramm, informasjonssjef Oslo tinghus,
irene.ramm@domstol.no, 22035239, 95005987

Ida Dahl Nilssen, informasjonssjef, Norges Høyesterett,
ida.dahl.nilssen@hoyesterett.no, 22035982, 96237276

Til toppen