Vidar Stensland

Vidar Stensland kan uttale seg spesielt om strafferett og sammenligninger mellom lands rettsystemer.

Speaks english.

Klikk på bildet for større bilde.

Vidar Stensland har hatt ulike stillinger i påtalemyndigheten over ca. 11 år; politiinspektør i Troms politidistrikt, statsadvokat og førstestatsadvokat i Troms og Finnmark statsadvokatembeter og i Økokrim.

Advokatfullmektig/advokat i omkring 4 år.

Dommer i Hålogaland lagmannsrett siden 2001.

Leder av arbeidsgruppe for utarbeidelse av mediestrategi for den høyere påtalemyndighet, jf. riksadvokatens utredningsgrupper - rapport 1/2000. "Statsadvokatene og mediene".

Medlem av Gjenopptakelseskommisjonen 2003 - 2007.

Legal advisor/Head of Mission i NORLAG ( The Norwegian Mission of Rule of Law Advisors to Georgia) 2007 - 2009.

Foreleser i strafferett og straffeprosess ved Universitetet i Tromsø.

Fra 1. august 2013 har Vidar Stensland permisjon fra stillingen som lagdommer for å arbeide som EULEX dommer i Mitrovica Basic Court, Kosovo.

Eksempel på saker med Vidar Stensland.

Om vitner som ikke møter opp.

Til toppen