Anne Grete Larsen Hestnes

Svarer gjerne på spørsmål om rettsmekling, konkurranserett, privatrett.

Speaks english.

Anne Grete Larsen Hestnes har arbeidet  hos Fylkesmannen i Aust-Agder, vært dommerfullmektig, advokat og arbeidet i Konkurransetilsynet. Hun har vært konstituert tingrettsdommer/tingrettsdommer siden 2010 og begynte i Bergen tingrett i 2014.

Hun er medlem av Bergen tingretts rettsmeklingsgruppe.

Til toppen