Knut Kolloen

Tingrettsdommer i Nedre Telemark tingrett. Kan gi bakgrunn og kommentarer, spesielt innenfor strafferett.

Har vært ansatt i påtalemyndigheten i 15 år som politiadvokat, påtaleleder og visepolitimester før utnevnelse til dommer. Har også arbeidet som advokat og hos Fylkesmannen i Telemark.

Til toppen