Rune Bård Hansen

Kan svare på de fleste type spørsmål.

Speaks english.

Lagdommer Rune Bård Hansen har vært dommer i Agder lagmannsrett fra 2007 til 2013 og igjen fra 2015 til dags dato. I 2014 og 2015 var han politimester i Vestfold politidistrikt.

Tidligere har han blant annet vært assisterende sysselmann på Svalbard og førstestatsadvokat i Økokrim hvor han var avdelingsleder for miljøkrimavdelingen. Han har også arbeidet som politijurist i flere politidistrikt rundt i landet. Rune Bård Hansen har vært medlem av lovutvalg og utredningsgrupper. Han var leder av ekspertgruppen mot miljøkriminalitet i det europeiske politisamarbeidet Baltic Sea Task Force fra 2001 til 2007. Han har publisert en rekke juridiske fagartikler, særlig om miljørett, likestillingsrett og strafferett. Han ga i 2010 ut boken "Arbeidsmiljøkriminalitet. Han har vært sensor ved institutt for rettsvitenskap i Tromsø fra 1991. 

1. januar 2016 ble han oppnevnt som "Chief Doping Official" i Badminton World Federation. Han har i flere år vært leder av det internasjonale badmintonforbundets Anti Doping Panel (forbundets "domstol" for dopingsaker).

Rune Bård Hansen har særlig arbeidet med strafferett- og prosess, nordområderett, miljørett, miljøkriminalitet  helserett, likestilling- og diskrimineringsrett og idrettsjuss. Som politileder i mange år har han frontet media i mange omfattende saker, blant annet under flykatastrofen på Svalbard i august 1996 og gruveulykken i Barentsburg der 21 russiske og ukrainske gruvearbeidere omkom i 1997.

Noen eksempler på uttalelser.

Om sovevoldtekter.

Om likhet i straffeutmåling

Til toppen