Domstoler med elektronisk pressemappe

Her ser du hvilke domstoler som publiserer rettsavgjørelser og eventuelt tiltaler på lukkede sider (forkortelsen bak navnet brukes i saksnummer, berammingslister, avgjørelser og tiltaler for den aktuelle domstolen).
Gå til Domstoloversikt for lenke til den aktuelle domstolen.

Lagmannsretter

Agder (ALAG)
Borgarting (BORG)
Eidsivating (ELAG)
Frostating (FROS)
Gulating (GULA)
Hålogaland (HALO)

Tingretter 

Alstahaug (ALST)
Alta (ALTA)
Asker og Bærum (AHER)
Aust-Agder (AUAG)
Aust-Telemark (AUTE)
Bergen (BBYR)
Brønnøy (BRON)
Dalane (DALA)
Drammen (DRAM)
Follo (FOLL)
Fosen (FOSN)
Fredrikstad (FRED)
Gjøvik (GJOV)
Glåmdal (GLOM)
Halden (HALD)
Hammerfest tingrett (HAFE)
Hardanger (HARD)
Haugaland tingrett (HAUG)
Hedmarken (HEDM)
Heggen og Frøland (HEGG)
Inntrøndelag (VERD)
Jæren (JARE)
Kongsberg og Eiker (KOEI)
Kristiansand (KISA)
Lister tingrett (LIST)
Lofoten (LFOT)
Moss (MOSS)
Namdal  (NAMD)
Nedre Romerike (NERO)
Nedre Telemark (NETE)
Nord-Gudbrandsdal tingrett (NOGU)
Nord-Østerdal tingrett (NOST)
Nordmøre tingrett (NOMO)
Nord-Troms (NEHR)
Oslo (OTIR/OBYR)
Oslo (OBYF)
Rana (RANA)
Romsdal (ROMS)
Salten (SALT) 
Sarpsborg (SARP)
Senja (SENJ)
Sis-Finnmárkku diggegoddi - Indre Finnmark tingrett (INFI)
Sogn og Fjordane tingrett (SOFT)
Stavanger (STAV)
Sør-Gudbrandsdal (SGUD)
Sør-Trøndelag (STRO)
Sunnhordland (SUHO)
Sunnmøre (SUMO)
Søre Sunnmøre (SOSU)
Sør-Østerdal (SOST)
Trondenes (TRES)
Valdres (VALD)
Vestfold (VEFO)
Vest-Telemark (VTRA)
Øst-Finnmark (OSFI)
Øvre Romerike (OVRO)

Til toppen