Kriterier for godkjenning

Pressesidene inneholder uanonymiserte rettsavgjørelser og tiltaler i svært mange saker. På denne siden finner du informasjon om regelverkets kriterier for å få tilgang.

Godkjenningskriterier for pressesidene

1. Journalistikk som hovedgeskjeft

Du må ha journalistyrket som hovedgeskjeft. Denne tjenesten er altså ikke for deg som driver journalistikk på fritiden, eller som en del av annet arbeid. Frilansjournalister må oppgi kontaktinformasjon til redaksjonssjef eller tilsvarende som kan bekrefte behovet for å bruke pressetjenestene.

2. Lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier

Mediet må være omfattet av medieansvarsloven, se lovens § 2 (lovdata.no). Det betyr blant annet at mediet må bedrive egenprodusert nyhetsformidling av et visst omfang og må ha gjort det en tid.

Medier som har som formål å drive med reklame eller markedsføring får vanligvis ikke tilgang. Det samme gjelder for medier som i hovedsak er rettet mot medlemmer eller tilsatte i bestemte organisasjoner, foreninger eller selskap.

3. Må følge etisk regelverk

Mediet må være forpliktet til pressens etiske regler. Dette skal framgå klart og tydelig i mediet.

Begrepet presse i loven

Ordningen med elektroniske pressesider er en fortolkning av regelverket om offentlighet i rettspleien (lovdata.no), som beskriver en løsning med fysisk pressemappe i hver enkelt domstol. I forskriftens merknader beskrives kort begrepet presse. 

Alternativer for deg som ikke har/får tilgang

Alle kan kontakte en domstol for eksempelvis å be om å få se en rettsavgjørelse. Du kan også bruke domstolenes berammingslister, som er åpne for alle.

Til toppen