Mediekontakter

Mediekontakt i Domstoladministrasjonen

yngve.brox@domstol.no Tlf 73 56 71 43 / 907 48 944

iwar.arnstad@domstol.no Tlf 73 56 70 44 / 900 32 760

Mediekontakter i domstolene

Ansvaret for mediekontakt varierer domstolene imellom. Se kontaktinformasjon på domstolenes egne nettsteder (lenke til domstoloversikt).