Offentlighet og innsyn

Illustrasjonsbilde situasjon fra rettssal

Denne siden handler om offentlighet i domstolene, altså hvilken rett du har til å for eksempel lese en dom eller følge en rettssak.

Når går rettssaken?

Kan jeg være tilstede i rettssaken?

Kan jeg få tilsendt en dom i en straffesak?

Kan jeg få kjennelsen i en straffesak?

Kan jeg få tilsendt avgjørelsen i sivil sak?

Innsyn i dokumentene i en sivil sak

Om å filme, fotografere og ta lydopptak