Offentlighet og innsyn

Illustrasjonsbilde situasjon fra rettssal

Denne siden handler om offentlighet i domstolene, altså hvilken rett du har til å for eksempel lese en dom eller følge en rettssak.

Til toppen