Særregler for pressen

Åpenhet og innsyn er en grunnpilar i demokratiet. Åpenhet er også en av kjerneverdiene for domstolene.

Her finner du de viktigste reglene for deg som er journalist.

Til toppen