Spørsmål og svar

Her har vi samlet noen vanlige spørsmål og svar om pressetjenesten. Hvis du ikke finner svar her kan du sende epost til redaksjonen@domstol.no

Jeg får ikke endret profil på foretrukket domstol 

Svar: Feil rettet i mai, alle brukere kan nå velge en foretrukket domstol.

Jeg får ikke endret arbeidssted

Svar : Feil rettet i mai, alle kan nå oppdatere sitt arbeidssted ved behov.

Kan man sortere på rettssted i stedet for å se alle sakene/avgjørelsene i hele domstolen?

Dette må utvikles og vi har ikke funnet en løsning ennå.

En sak jeg har markert som "Saker jeg følger" står som "saken er ikke lengre tilgjengelig"

Svar: Dette betyr at dom har falt eller at saken er trukket og forlikt. Er det over tre måneder siden avgjørelsen, så vises ikke saken. Da må du kontakte domstolen.

Hvorfor kan jeg ikke finne rettsavgjørelser som er eldre enn tre måneder?

Svar: Det er begrenset av forskrift om offentlighet i rettspleien med merknader. Der er det satt en grense på tre måneder for uanonymiserte avgjørelser også på lukkede sider.

Hvorfor finner jeg ikke eldre saker på berammingslisten?

Svar: Det er begrenset av Forskrift om offentlighet i rettspleien med merknader. Der er det satt en grense på at de ikke skal være tilgjengelige i mer enn to uker etter rettsmøte også på lukkede sider.

Hvorfor ligger det ikke ute rettsavgjørelser og tiltaler fra alle domstoler?

Svar: Ordningen er frivillig for domstolene. De fleste domstoler publiserer rettsavgjørelser, men færre enn halvparten publiserer tiltaler.

Hva gjør jeg om jeg ikke finner en tiltale i oversikten?

Svar: Du kan da ta direkte kontakt med påtalemyndigheten, som er de som skal gi ut tiltaler, eller høre med domstolen, der man har rett til innsyn.

Hva gjør jeg om jeg ikke finner en avgjørelse i oversikten?

Svar: Hvis du vet at den er klar kan du etterspørre den direkte hos domstolen.

Hva gjør jeg når det ser ut til at "min" domstol ikke legger ut alle avgjørelser de burde?

Svar: Ta direkte kontakt med domstolen for å spørre dem om hva årsaken er.

Hvordan kan jeg søke i pressesidene?

Svar: I berammingslisten kan du søke med saksnummer, på hvilken dommer som administrerer saken, på navnet på advokat og du kan søke på hva saken gjelder, både med ord som "narko" og på paragraf. Det er en utfordring at dette er et fritekstfelt som fylles i manuelt. Derfor vil noen legge inn en tekst som beskriver saken, mens andre legger inn en paragraf.

I rettsavgjørelser og tiltaler er det kun mulig å søke på saksnummer. Men når du har valgt domstol og tidsperiode kan du endre mellom å sortere utlistingen etter publiseringsdato og avgivelsdato (rettsavgjørelser) eller oppstartsdato (tiltaler)

Hva gjør jeg når jeg har trøbbel med pålogging?

Svar: Sjekk http://www.idporten.no/

Til toppen