Meny
Opphavsretten til filmbilen Il Tempo Gigante (15.11.17)

Høyesteretts dom 15. november 2017, HR-2017-2165-A, (sak nr. 2017/542), sivil sak, anke over dom

Kari og Kjell Aukrusts stiftelse - Aukruststiftelsen (advokat Are Stenvik) 

Hunderfossen Familiepark AS (advokat Aslak Runde)

mot

Caprino Filmsenter AS (advokat Rune Ljostad, advokat Tage Brigt A.Skoghøy)

Read more about
Grunneiers forkjøpsrett til bygning på festet grunn er ikke bortfalt (14.11.17)

Høøyesteretts avgjørelse 14. november 2017, HR-2017-2160-A, (sak nr. 2017/792), sivil sak, anke over dom

Bogstadveien 27 B AS (advokat Øystein Myre Bremset) mot Axel Schøyen AS (advokat Egil Jarslett)

Read more about
Gevinst ved salg av tomter fra en bygdeallmenning utløser ikke skatteplikt for allmenningen (09.11.17)

Høyesteretts dom 9. november 2017, HR-2017-2125-A, (sak nr. 2017/832), sivil sak, anke over dom,

I.
Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Emberland) mot Lunner Almenning (advokat Jo Are Aamodt Brænden)

II.
Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Emberland) mot Brandbu og Tingelstad Almenning (advokat Jo Are Aamodt Brænden)

Read more about
Erstatningskrav mot arkitektkontor på grunn av uriktige opplysninger (07.11.17)

Høyesteretts dom 7. november 2017, HR-2017-2102-A, (sak nr. 2017/651), sivil sak, anke over dom

Arkitektkontoret Haaland AS (advokat Endre Nåmdal) mot BKG AS (advokat Harald Sjaastad)

Read more about
Merverdiavgift knyttet til infrastrukturtiltak utført av utbygger etter pålegg (01.11.17)

Høyesteretts avgjørelse 1. november 2017, HR-2017-2065-A, (sak nr. 2017/848), sivil sak, anke over dom

Avinor AS (advokat Nils Flesland Bull) mot Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Jørgen Vangsnes)

Read more about
Krav om eiendomsrett til en hytteeiendom førte ikke fram (31.10.17)

Høyesteretts avgjørelse 31. oktober 2017, HR-2017-2064-A, (sak nr. 2017/765), sivil sak, anke over dom

A (advokat Brynjar Østgård) mot B (advokat Christopher Borch)

Read more about
Reisebevis for flyktninger kan nektes utstedt ved tvil om identitet (31.10.17)

Høyesteretts dom 31. oktober 2017, HR-2017-2078-A, (sak nr. 2017/670), sivil sak, anke over dom

Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Anders Wilhelmsen) mot

A

B

C

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (advokat Mads Andenæs)

(SEIF) (partshjelper) 

Norsk organisasjon for asylsøkere (advokat Anders Christian Stray Ryssdal)

(NOAS) (partshjelper) 

FNs høykommissær for flyktninger (advokat Brynjulf Risnes)

(partshjelper)

Read more about
Samvær etter omsorgsovertakelse (23.10.17)

Høyesteretts dom 23. oktober 2017, HR-2017-2015-A, (sak nr. 2017/614), sivil sak, anke over dom

I. A (advokat Torhild Holth) mot Oslo kommune (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Tomasz Edsberg)

II. B (advokat Øystein Storrvik) mot Oslo kommune (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Tomasz Edsberg)

Read more about
Straff for ulovleg hummarfiske (18.10.17)

Høgsteretts dom 18. oktober 2017, HR-2017-1978-A, (sak nr. 2017/1268), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Erik Førde)

Read more about
Oppgjør mellom forsikringsselskaper etter brann ved tining av rør med hårføner (18.10.17)

Høyesteretts dom 18. oktober 2017, HR-2017-1977-A, (sak nr. 2017/613), sivil sak, anke over dom

SpareBank 1 Skadeforsikring AS (advokat Ståle Hovda) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Anette Fjeld)

Read more about
Rett til fradrag for inngående merverdiavgift ved oppføring av bygg med sikte på utleie (12.10.17)

Høyesteretts dom 12. oktober 2017, HR-2017-1948-A, (sak nr. 2017/237), sivil sak, anke over dom

I.
SPG Ole Deviks vei AS (advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen) mot Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Ole Kristian Rigland)

II.
Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Ole Kristian Rigland) mot SPG Ole Deviks vei AS (advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen)

Read more about
Ansiennitetsberegning ved nedbemanning (11.10.17)

Høyesteretts dom 11. oktober 2017, HR-2017-1943-A, (sak nr. 2017/606), sivil sak, anke over dom
I
A (advokat Bjørn Inge Waage) mot CHC Helikopter Service AS (advokat Jan Fougner),
Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO (partshjelper) (advokat Margrethe Meder)
II
B (advokat Bjørn Inge Waage) mot mot CHC Helikopter Service AS (advokat Jan Fougner),
Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO (partshjelper) (advokat Margrethe Meder)

Read more about
Om tvist knyttet til kjøp av motorer til en rekke nye skip måtte avvises (10.10.17)

Høyesteretts kjennelse 10. oktober 2017, HR-2017-1932-A, (sak nr. 2017/136), sivil sak, anke over kjennelse
I.M. Skaugen Marine Services Pte Ltd., I.M. Skaugen SE (advokat Svein Eriksrud) mot MAN Diesel & Turbo SE, MAN Diesel & Turbo Norge AS (advokat Henrik Boehlke)

Read more about
Fradragsrett for inngående merverdiavgift – tilknytning til avgiftspliktig omsetning (29.09.17)

Høyesteretts dom 29. september 2017, HR-2017-1851-A, (sak nr. 2017/484), sivil sak, anke over dom

Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Erik Bratterud) mot Skårer Syd Holding AS (advokat Cecilie Aasprong Dyrnes)

Read more about
Erstatningskrav mot kontrollansvarlig etter plan- og bygningsloven (28.09.17)

Høyesteretts dom 28. september 2017, HR-2017-1834-A, (sak nr. 2017/193), sivil sak, anke over dom

Protector Forsikring ASA (advokat Joachim Dahl Wogstad Skjelsbæk) mot A (advokat Steffen Asmundsson)

Read more about
Kontaktforbud med omvendt voldsalarm (28.09.17)

Høyesteretts dom 28. september 2017, HR-2017-1840-A, (sak nr. 2017/867), straffesak, anke over dom

A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Nina M. Prebe)

Read more about
Straff for korrupsjon (15.09.17)

Høyesteretts dom 15. september 2017, HR-2017-1776-A, (sak nr. 2017/674), straffesak, anke over dom

A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Helene Bærug Hansen)

Read more about
Straffutmåling ved gjentatt og planmessig utført medvirkning til grovt trygdebedrageri (15.09.17)

Høyesteretts dom 15. september 2017, HR-2017-1781-A, (sak nr. 2017/1001), straffesak, anke over dom
A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Jørn Sigurd Maurud)

Read more about
Tomtefeste for foreiningshytter (15.09.17)

Høgsteretts dom 15. september 2017, HR-2017-1780-A, (sak nr. 2017/197), sivil sak, anke over dom
Bardu Jeger- og Fiskerforening (advokat Einar I. Lohne) mot Statskog SF (advokat Bjørn Terje Smistad)

Read more about
Tilbakekall av et løfte re integra (15.09.17)

Høyesteretts dom 15. september 2017, HR-2017-1782-A, (sak nr. 2017/400), sivil sak, anke over dom

Idium AS (advokat Ørjan Salvesen Haukaas) mot Nordisk Utleie AS (advokat Magnus Stray Vyrje)

Read more about
Erstatning for utgifter ved å fjerne miljøfarlig avfall (05.09.17)

Høyesteretts dom 5. september 2017, HR-2017-1690-A, (sak nr. 2016/2433), sivil sak, anke over dom

Norsirk AS (advokat Caterina Håland Gaeta) (Rettslig medhjelper: advokat Hege Birkeland Ersdal) mot Øysand Næringspark AS (advokat Ståle Spjøtvold)

Read more about
Grov uforstand i forbindelse med pågripelse (04.09.17)

Høyesteretts dom 4. september 2017, HR-2017-1677-A, (sak nr. 2017/696), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (kst. førstestatsadvokat Thomas Frøberg) mot A (advokat Lars E. Skotvedt)

Read more about
Advokat kan ikke straffes for å ha bidratt til at varetektsfengslete klienter underlagt brev- og besøksrestriksjoner kommuniserer med personer utenfor fengselet, straffeloven § 170 (04.09.17)

Høyesteretts kjennelse 4. september 2017, HR-2017-1673-A, (sak nr. 2017/970), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Kristian Jarland)

Read more about
Straffutmåling for innførsel av narkotika, jf. straffeloven § 231 første ledd (04.09.17)

Høyesteretts dom 4. september 2017, HR-2017-1674-A, (sak nr. 2017/773), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Andreas Schei)

Read more about
Utmåling av straff der domfelte ved samme anledning har innført ulike typer narkotiske stoffer (04.09.17)

Høyesteretts dom 4. september 2017, HR-2017-1675-A, (sak nr. 2017/618), straffesak, anke over dom

A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Erik Marthinussen)

Read more about
Narkotikaprogram med domstolskontroll som reaksjon ved grov narkotikaforbrytelse (04.09.17)

Høyesteretts dom 4. september 2017, HR-2017-1676-A, (sak nr. 2017/659), straffesak, anke over dom

A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jo Christian Jordet)

Read more about