Vacancies

Photo: Høyesterett

The Supreme Court is the country's highest court and has as its main function to contribute to the resolution of matters on which the law is unclear, and has a  responsibilty  for the evolution of the law.

The Supreme Court is lead by the Chief Justice. In addtion, the court has 19 Justice offices, as well as a Secretary-General, a Deputy Secretary-General, two court clerks, an information officer, a legal secretariat with 20 law clerks, and 20 case handlers.

The Supreme Court is located at Høyesteretts Hus in Oslo.

Picture above: Employees 2016

Ledige dommerembeter

Gjennom den selvstendige stillingen og den høye faglige kvaliteten er domstolene samfunnets fremste konfliktsløsningsorganer. Domstolene bidrar til vern av den enkeltes rettigheter. Et viktig mål for domstolene er å skape tillit i befolkningen ved forsvarlig, upartisk og effektiv dømmende virksomhet. Dommerarbeidet stiller strenge krav til faglig dyktighet, personlig egnethet og bred yrkes- og livserfaring.   Det er et sentralt personalpolitisk mål at de ansatte i domstolene skal ha en variert erfaringsbakgrunn og gjenspeile befolkningssammensetningen generelt - både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold. Innstillingsrådet for dommere avgir innstilling om dommerutnevnelser til Kongen i statsråd, hvor utnevning skjer.

Read more about

Studentutreder

Juridisk utredningsenhet ansetter studenter i studentvikariat og som studentutredere i deltidsstilling.

Read more about