Skjema

Diverse skjema (illustrasjonsbilde)

Denne siden inneholder skjema for deg som har hatt oppdrag  i retten.

For vitner og meddommere:

Skjema for reiseregning, godtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste (word)

Salærfastsettelse og vitnestevning

Salærfastsettelse for advokater, tolker og sakkyndige (regjeringen.no)


Andre skjema:

Se nettstedet regjeringen.no/jdskjema.