Om Haugaland tingrett

Haugaland tingrett fasade

Vår dømmende oppgave å avgjøre straffesaker og å løse privatrettslige tvister. Forvaltnings- og registreringsoppgavene er blant annet dødsfallsregistrering, utstedelse av skifteattest og notarialforretninger.

Domstolen består av 1 sorenskriver, 6 tingrettsdommere, 2 dommerfullmektiger, 1 administrasjonssjef, 2 seksjonsledere og 10 saksbehandlere.

Haugaland tingrett ligger i Haugesund sentrum v/Rådhusplassen. Vi har vitnestøtte-ordning og trådløst nettverk.

Parkering

Euro-park har parkering i kjelleren av tinghuset. Det er også to parkeringshus nær tinghuset. Ett ligger i kjelleren på kjøpesenteret Markedet like i nærheten. Det andre er kommunalt og ligger like nord for samme kjøpesenter.

Åpningstider:

Mandag til fredag: Kl. 08:00-15:00