Om Haugaland tingrett

Haugaland tingrett fasade

Vår dømmende oppgave å avgjøre straffesaker og å løse privatrettslige tvister. Forvaltnings- og registreringsoppgavene er blant annet dødsfallsregistrering, utstedelse av skifteattest og notarialforretninger.

Domstolen består av 1 sorenskriver, 6 tingrettsdommere, 3 dommerfullmektiger, 1 administrasjonssjef, 1 seksjonssjef og 9 saksbehandlere.

Haugaland tingrett ligger i Haugesund sentrum v/Rådhusplassen. Vi har vitnestøtte-ordning og trådløst nettverk.

Parkering

Det er også to parkeringshus nær tinghuset. Ett ligger i kjelleren på kjøpesenteret Markedet like i nærheten. Det andre er kommunalt og ligger like nord for samme kjøpesenter.

Åpningstider:

 Åpningstid for publikum mandag - fredag:

Skifte (dødsbo) og konkurs: Kl. 10.00 - 14.00

Resepsjon: Kl. 08.00-15.00

Til toppen