Lokalt nytt

Dommerfullmektig. Dommerfullmektig Joanna Gaasemyr sluttet hos oss den 28. februar 2018. Gaasemyr går tilbake til sin jobb som advokat i Deloitte Advokatfirma AS, Oslo. Joanna har vært en fabelaktig kollega og vi ønsker henne lykke til videre i karrieren.

Dommerfullmektig.
Advokat Cecilie Utstumo er ansatt som dommerfullmektig ved Nordmøre tingrett med tiltredelse 2. mai 2018. Utstumo kommer fra stilling som advokat i Sandnessjøen. Vi ønsker henne velkommen.

Sorenskriver.
Tingrettsdommer Ole Ingar Ødegård er den 12. januar 2018 utnevnt som sorenskriver i Nordmøre tingrett. Han tiltrer embetet den 1. mars 2018. Vi ønsker han velkommen. 

Konstituert tingrettsdommer. Toril Andersson startet den 2. januar 2018 opp som konstituert tingrettsdommer ved Nordmøre tingrett. Hun er konstituert i 6 måneder.

Sorenskriver.
Embetet som sorenskriver på Nordmøre er lyst ut. Fullstendig kunngjøringstekst finner du her.

Konstitusjon som tingrettsdommer.
Innstillingsrådet for dommere har den 18. september 2017 konstituert Toril Andersson som tingrettsdommer ved Nordmøre tingrett i 6 måneder, med mulighet for forlengelse. Andersson kommer fra Ofoten tingrett hvor hun har vært konstituert tingrettsdommer i om lag ett år. Andersson vil starte opp i Nordmøre tingrett rundt årsskiftet 2017/2018. Vi ønsker henne velkommen til oss.

Konstitusjon som tingrettsdommer.
Det er ledig en konstitusjon som tingrettsdommer ved Nordmøre tingrett for 6 måneder, med mulighet forlengelse. Søknadsfrist er 14. august 2017.

Ansettelse av saksbehandler.
Tina Therese Tømmervåg er den 1. juli 2017 fast ansatt som konsulent (saksbehandler) ved Nordmøre tingrett.

Fast bistandsadvokat.
Domstoladministrasjonen har den 30. juni 2017 antatt advokat Kenneth Andre Leren som fast bistandsadvokat ved Nordmøre tingrett og Frostating lagmannsrett (Møre og Romsdal lagsogn). Advokat Wenche Brandstad innehar det andre vervet som fast bistandsadvokat.Til toppen