Når jeg skal i Nordmøre tingrett

Infoskjermer Internett_400.jpg


Nordmøre tingrett sine lokaler ligger i 6. etasje i Tinghuset, Storgata 43 i Kristiansund. Her er også fire av rettssalene. Den femte rettssalen, kalt ”Rica II”, ligger i 3. etasje i samme bygg.

I 6. etasje finnes en informasjonstavle hvor det fremgår hvilken rettssal dagens saker avholdes i. For øvrig kan informasjon fås i rettens ekspedisjon.

Parter i hovedforhandling i sivile saker og straffesaker bes møte i rett sal i god tid før rettsmøtet starter.

Vitner bes vente på gangen inntil de blir kalt inn. Det samme gjelder siktede og fornærmede i rettsmøter som omhandler tilståelsesdommer, førerkortbeslag og besøksforbud.

Fra 1. mars 2012 vil vitner i Nordmøre tingrett få tilbud om vitnestøtte. Mer informasjon får du på siden Vitnestøtte.

Meddommere, tolker og sakkyndige bes melde seg i rettens ekspedisjon forut for rettsmøtet.

Se for øvrig generell informasjon under på domstolenes felles nettsted domstol.no.