Gebyr og betaling

Betalingsinformasjon

Oslo byfogdembete krever inn rettsgebyr ved å sende deg en faktura.

Fakturabetaling gjelder ikke notarialbekreftelser, da dette må betales når du mottar bekreftelsene.

Vår fakturaadresse er Oslo byfogdembete, 1460ERSJ, Fakturamottak DFØ, Pb. 4716, 7468 Trondheim. 

Ved betaling fra utlandet:

Nordea Bank Norge ASA, N-0107 Oslo, Norway International Bank Account Number/IBAN: NO8963450509304 Bank Identifier Code/SWIFT: NDEANOKK
Betalingsinformasjon: Kidnummer og/eller saksnummer


Grunnsatsen for ett rettsgebyr (1R) er for saker innkommet fra og med 01.01.2019 kr 1 150.

 
Gebyr i saker knyttet til arv/skifte

  • Offentlig skifte ved bobestyrer (i tillegg kommer bobestyrers salær), 9 x rettsgebyr, kr 10 350
  • Før eventuelt skifte åpnes - sikkerhet for omkostninger (inkludert rettsgebyr), kr 45 000
  • Utferdigelse av proklama før offentlig skifte, 2,2 x rettsgebyr, kr 2 530
  • Forberedende rettsmøte i dødsbo, 2 x rettsgebyr, kr 2 300
  • Oppbevaring av testament, 0,8 x rettsgebyr, kr 920. Vi gjør oppmerksom på at gebyret er knyttet opp til det enkelte dokument. Dette betyr at det ved oppbevaring av tilleggstestament, endringer, eller bytte at testament, påløper nytt gebyr på kr 920


Skilsmisse/separasjon

  • Forberedende rettsmøte, kr 2 300
  • Offentlig skifte, kr 12 075
  • Gebyret halveres dersom boet tilbakeleveres partene, kr 6 037


Anke

  • Anke over dom, 24 x rettsgebyr, kr 27 600
  • Anke over kjennelse, 6 x rettsgebyr, kr 6 900


 

Til toppen