Om arv og skifte

På disse sidene finner du svar på spørsmål som kan oppstå i forbindelse med dødsfall, for eksempel:

  • opprettelse og oppbevaring av testament
  • hva arvingene må ta stilling til etter dødsfallet
  • hva som må gjøres før nettoformuen fordeles til arvingene
  • hvilke valgmuligheter gjenlevende ektefelle/arveberettiget samboer har
  • hvem som er arving
  • hva som gjøres av retten og hva arvingene kan eller må gjøre selv

Oslo byfogdembete gir generell informasjon og veiledning om arvespørsmål, men yter ikke konkret rådgivning. Har du behov for å snakke med en saksbehandler, kan du ringe oss mellom kl. 10.00 og 15.45 (15.00).

Det er laget en rekke standardskjemaer som skal brukes i forbindelse med behandlingen av et dødsbo. Skjemaene finner du her.