Frivillig gjeldsordning

Med hjelp fra namsfogden lager du et forslag til en skriftlig avtale mellom deg og kreditorene dine om en frivillig gjeldsordning. Denne avtalen sendes så ut til kreditorene som får en frist på tre uker til å ta stilling til avtalen. Dersom dere ikke blir enige, kan du be om tvungen gjeldsordning.

Til toppen