Tvungen gjeldsordning

Hvis du og kreditorene ikke blir enige, kan du be Oslo byfogdembete om tvungen gjeldsordning. Namsfogden hjelper deg med dette arbeidet.

En begjæring om tvungen gjeldsordning må sendes namsfogden før utløpet av gjeldsforhandlingsperioden. Namsfogden sender begjæringen til Oslo byfogdembete, som innkaller deg og kreditorene til et rettsmøte. Forslaget til tvungen gjeldsordning legges ved innkallingen. Kreditorene får frist til å komme med uttalelser før rettsmøtet.

Hvis du oppfyller vilkårene i loven, skal Oslo byfogdembete stadfeste forslaget til tvungen gjeldsordning. Retten kan stadfeste gjeldsordningen selv om kreditorene har innsigelser.

Retten skal nekte stadfestelse hvis forslaget virker støtende, eller det foreligger mange omtvistede fordringer. Du kan likevel søke om gjeldsordning på nytt, hvis forholdene som hindret stadfestelse første gang, ikke lenger er til stede.

Du kan som hovedregel kun oppnå gjeldsordning en gang. Det er derfor viktig at forslaget ditt er realistisk. I de tilfellene hvor du ikke overholder avtalen med kreditorene dine, kan de når som helst kreve opphevelse av ordningen. Blir gjeldsordningen din opphevet, må du regne med at du igjen vil få krav fra de kreditorene du hadde før du søkte gjeldsordning.

Anke

Du kan anke rettens avgjørelse. Ankefrist er 1 måned etter at avgjørelsen er forkynt for deg. Anken innleveres til retten sammen med ankegebyret.

Til toppen