Organisering

Oslo byfogdembete er organisert i to rettsavdelinger og administrasjonsavdeling. Domstolen har ca. 60 ansatte. Sorenskriver er øverste leder for domstolen. Hver avdeling er ledet av en avdelingsleder/dommer. Direktør leder administrasjonsavdelingen. Avdeling I består av dommere/dommerfullmektiger samt saksbehandlere i Rettsseksjon 1. Avdeling II består av dommere/dommerfullmektiger samt saksbehandlere i Rettsseksjon 2 og Skifteseksjonen.

Ledergruppen består av:

Sorenskriver  Inga Merethe Vik
Direktør Finn Neumayer
Avdelingsleder/dommer Avdeling I  Hilde Gaarder
Avdelingsleder/dommer Avdeling II   Hanne Tenden
Seksjonssjef Rettsseksjon 1 Reidar Amble-Ommundsen
Seksjonssjef Rettsseksjon 2 Kjersti Bratseth
Seksjonssjef Skifteseksjonen  Merethe Halvorsen


Organisasjonskart:
Oslo byfogdembete organisasjonskart

Til toppen