Serviceerklæring

Oslo byfogdembete ønsker å møte brukere og publikum på en profesjonell og vennlig måte, og legger stor vekt på at domstolens arbeid skal utføres effektivt og med høy faglig kvalitet. 

Våre saksbehandlere vil veilede deg når du har spørsmål om en konkret sak hos oss, eller hvis du har spørsmål av generell karakter. Ved behov vil også en dommer kunne hjelpe. 

Vår serviceerklæring kan leses her

Til toppen