Meny
Gruppesøksmål. Illustrasjonsfoto: Istock/andresr

Register over gruppesøksmål

Etter forskrift om gruppesøksmål skal alle saksøkere i et gruppesøksmål føres inn i et grupperegister. Dette registeret skal være tilgjengelig på lukket nettside for gruppemedlemmene, grupperepresentanten, prosessfullmektigen for gruppesøksmålet, saksøkte og saksøktes prosessfullmektig.

The page was updated: 09.01.2013, kl. 12:20