Meny


Advokat Mona Høiness saksøkte Hegnar Media AS og ansvarlig redaktør Stein Ove Haugen i forbindelse med at det på Hegnar Onlines debattforum ble postet to såkalte debattstrenger med flere seksuelt ladede utsagn. Disse ble liggende ute på debattforumet over tid.

Høiness la ned påstand om en oppreisningserstatning på til sammen 275 000 kroner. Oslo tingrett kom imidlertid fram til at Mona Høiness ikke har rett på erstatning fra selskapet. Årsaken er at tingretten ikke vurderer de enkelte ytringene hver for seg eller samlet som ærekrenkende, verken etter straffelovens § 246 eller 247.

I dommen heter det blant annet: ”Ytreren er anonym og kan ikke anses å være en person hvis ytringer er grunn til å ta seriøst. Som for de øvrige ytringene sier de langt mer om ytreren enn om Høiness. Retten finner etter dette ikke at ytringen er egnet til å krenke Høiness æresfølelse.”

De saksøkte vant dermed saken fullstendig, og etter rettens oppfatning var ikke saken tvilsom. Høiness dømmes derfor til å betale motpartens saksomkostninger på 225 480 kroner.

The page was updated: 09.08.2012, kl. 15:10