Om Alta tingrett

Photo: Svein Brimi

Alta tingrett er førsteinstansdomstol for Alta og Loppa kommuner. Tinghuset ligger i Alta.

Domstolen består av sorenskriver, 1 dommerfullmektig og 4 saksbehandlere.Tingrettens dømmende oppgaver er å avgjøre straffesaker og løse privatrettslige tvister. Forvaltnings- og registreringsoppgavene består blant annet av dødsfallsregistrering, utstedelse av skifteattest og notarialforretninger.

Åpningstid: 08.00-15.00

Når vi har ledige stillinger, vil du finne disse på domstol.no/stillinger

Har du spørsmål om vårt nettsted,vær vennlig å kontakte oss på e-post alta.tingrett@domstol.no