Ledig konstitusjon som dommer

Ved Aust-Telemark tingrett er det ledig en konstitusjon som tingrettsdommer i 3 måneder, med tiltredelse fra 01.04.18, med mulighet for forlengelse.

Aust-Telemark tingrett har full fagkrets. Domstolen ledes av en sorenskriver og har i tillegg 1 faste dommer, 1 dommerfullmektig og 4 saksbehandlere. Domstolen har lokaler i Notodden. Den som får konstitusjonen kan påregne allsidig og interessant juridisk praksis. Vi legger vekt på å ha et godt juridisk fagmiljø og et trivelig arbeidsmiljø.

Stillingen lønnes for tiden med kroner 1 117 000 per år. Fra dette trekkes vanlig pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse for tiden 2%.

Søkere må ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand. jur eller master i rettsvitenskap. Søkere må være norske statsborgere. For den som konstitueres vil det bli krevd uttømmende politiattest.

I og med at det gjelder en konstitusjon hvor vedkommende vil gå direkte inn i en portefølje, vil erfaring som dommerfullmektig og/eller som dommer bli vektlagt.
Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sorenskriver Håvard Skjeldås telefon 35 12 28 30.

Søknad med bekreftede attester og vitnemål sendes via epost til aust-telemark.tingrett@domstol.no.
Søknadsfrist: 22.12.17

Til toppen