Om Aust-Telemark tingrett

Bilde av Aust-telemrk tingrett

Om domstolen

Aust-Telemark Tingrett er førsteinstansdomstol for Hjartdal, Notodden, Tinn, Bø og Sauherad kommuner. Tinghuset er ligger i Notodden. De dømmende oppgavene er i hovedsak å avgjøre straffesaker og å løse privatrettslige tvister. Forvaltnings- og registreringsoppgavene er blant annet  dødsfallsregistrering, utstedelse av skifteattest og notarialforretninger. Domstolen består av 2 dommere, 1 dommerfullmektig og 4 saksbehandlere.

Ansatte

Sorenskriver: Håvard Skjeldås

Tingrettsdommer: Steinar Backe

Dommerfullmektig: Morten Mønnich

Saksbehandler: Astrid Brodahl Bakken

Saksbehandler: Nicole Kalotschke

Saksbehandler: Ingrid Marvik

Saksbehandler: Elisabeth Finnekåsa

Kontaktinfo

Åpningstid: 08.00-15.45 (15.00)

Telefon: 35122820 Telefaks: 35122821 Besøksadresse: Heddalsveien 28C, 3. etg, Notodden
Postadresse: Postboks 84, 3671 Notodden
E-post: aust-telemark.tingrett@domstol.no

Til toppen