Ansatte

Sorenskriver: Håvard Skjeldås

Kst.tingrettsdommer: Roger Edvard Rosvoll

Dommerfullmektig: Tora Krogsæter Vinje

Rådgiver: Astrid Brodahl Bakken

Førstekonsulent: Ingrid Marvik

Førstekonsulent: Elisabeth Finnekåsa

Førstekonsulent: Nicole Kalotschke

Til toppen