Ledige stillinger

Konstitusjon som tingrettsdommer ved Aust-Telemark tingrett

Ved Aust-Telemark tingrett er det ledig en konstitusjon som tingrettsdommer i 6 måneder, med tiltredelse fra 01.01.19.

Aust-Telemark tingrett har full fagkrets. Domstolen ledes av en sorenskriver og har i tillegg 1 fast dommer, 1 dommerfullmektig og 4 saksbehandlere. Domstolen har lokaler i Notodden. Den som får konstitusjonen kan påregne allsidig og interessant juridisk praksis. Vi legger vekt på å ha et godt juridisk fagmiljø og et trivelig arbeidsmiljø.

Stillingen lønnes for tiden med kroner 1 117 000 per år. Fra dette trekkes vanlig pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse for tiden 2%.

Søkere må ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand. jur eller master i rettsvitenskap. Søkere må være norske statsborgere. For den som konstitueres vil det bli krevd uttømmende politiattest.

I og med at det gjelder en konstitusjon hvor vedkommende vil gå direkte inn i en portefølje, vil erfaring som dommerfullmektig og/eller som dommer bli vektlagt.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sorenskriver Håvard Skjeldås telefon 35 12 28 30, eller Roger E Rosvoll telefon 35 12 28 32.

Søknad med bekreftede attester og vitnemål sendes via epost til aust-telemark.tingrett@domstol.no.

Søknadsfrist: 30.10.18

 

 

 

Til toppen