Rettleiing ved dødsfall

Foto: Adobestock

Har du spørsmål eller treng rettleiing i samband med eit dødsfall?

Når vi har registrert dødsfallet (det vil ta ca. 2-3 uker) – vil saksbehandlaren din sende e-post/brev til den som er oppført som næraste pårørande. Vi kan ikkje hjelpe deg før dette.

Dersom du (næraste pårørande) ikkje har mottatt e-post eller brev innan tre veker, ber vi om at du kontaktar oss på e-post eller telefon (sjå under).

Publikumsekspedisjonen for skifte og dødsfall i 6. etasje er avvikla. Du får difor ikkje rettleiing i førespurnader ved personleg oppmøte. Dersom du treng rettleiing, kan du få rettleiing på telefon mellom kl. 10.00-14.00. Telefonnummer finn du i brevet du har mottatt frå tingretten.

Skjema må sendast inn i original. Dette gjeld også testament og ektepakt.

Til toppen