Om domstolen

Drammen tingrett er førsteinstansdomstol for disse kommunene:

  • Drammen
  • Hurum
  • Lier
  • Røyken
  • Sande (Vestfold)
  • Svelvik

Her finner du oss

Tingretten ligger sentralt plassert i Drammen, på Bragernes-siden av byen. Det er ca. 10 minutters gange fra jernbanestasjonen.

Tingretten holder til i Drammen tinghus, i samme bygning som Drammen fengsel. I 1. etg. finnes en resepsjon. Her kan besøkende få informasjon om hvilke saler den enkelte sak skal gå i, og hvor disse befinner seg.

Tingrettens hovedekspedisjon ligger i 4. etg. i høyblokken. 

Foran tinghuset er det er stor kommunal parkeringsplass hvor det er anledning til å parkere. Plassen er avgiftsbelagt. Nedenfor parkeringsplassen, ved Cirkel K bensinstasjon ligger det et parkeringshus som også kan brukes.

Åpningtid

15. september til 14. mai: 08.00 til 15.45 i perioden
15. mai til 14 september: 08.00 til 15.00.

Tinghusets kantine er åpen både for ansatte og for brukere av tingretten. I rettsferien er kantinen stengt.

Tingretten har til sammen 31,9 faste stillinger.
Sorenskriver, nestleder, administrasjonssjef, 9 embetsdommere, 3 dommerfullmektiger og 16,9 saksbehandlerstillinger.

Domstolens ledelse 

Sorenskriver Kristin Kjelland-Mørdre
Nestleder/tingrettsdommer Anne Kristin Vike
Administrasjonssjef Anne Fossan

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Erik Børresens allé 20
Postadresse:Postboks 1066 Bragernes, 3001 Drammen

Telefon: 32 21 16 00   
 

E-post: drammen.tingrett@domstol.no  


Hjemmeside:www.domstol.no/drammen

 

Åpningstider i perioden 15. september til 14. mai: kl. 08.00 – 15.45
Åpningstider i perioden 15. mai til 14. september: kl. 08.00 – 15.00

Vitnestøtte:

Drammen tingrett har vitnestøtte.
Vitnestøtten kan nås på telefon: 94 79 07 91

 

Advokatvakt: 

Den norske advokatforening, Buskerud krets tilbyr gratis konsultasjon på inntil 30 minutter hver torsdag fra 1730 til 1930. Stengt i skoleferien. En liste som alle kan skrive seg på legges ut på Drammensbiblioteket kl. 1600. Advokatvakten godtar kun personlig fremmøte.
Besøksadresse: Drammensbiblioteket, Grønnland 40 B, Drammen