Domsavsigelse i Søndre Land-saken

Domsavsigelsen i Søndre Land-saken vil skje torsdag 26. mars kl. 11.00 i Tinghuset på Gjøvik.