Ny domstol på Gjøvik

Fra 1. januar 2009 slås Toten tingrett og Hadeland og Land tingrett sammen til Gjøvik tingrett.
Den nye domstolen vil holde til i et nytt tinghus i Gjøvik sentrum.

Fakta om den nye domstolsstrukturen:
Toten tingrett og deler av Hadeland og Land tingrett (kommunene Lunner, Gran, Søndre og Nordre Land) slås sammen til Gjøvik tingrett fra 1. januar 2009. Jevnaker kommune (nå Hadeland og Land tingrett) overføres til Ringerike tingrett fra samme dato.

Bakgrunn:
Arbeidet med strukturendringene for domstolene i første instans startet i 2003. Endringene skal redusere antall domstoler fra 92 til 65. Målet med endringen er å gjøre domstolene bedre i stand til å møte de høye faglige krav som dagens samfunn stiller samtidig som ressursene utnyttes best mulig gjennom å etablere større, kollegiale domstoler. Samtidig fører større enheter til mindre sårbarhet blant de ansatte. Domstolsstrukturen er vedtatt i forskrift om domssogns- og lagdømmeinndeling.

Telefonnummer til kontaktpersoner:

Sorenskriver i Gjøvik tingrett, Ingjerd Thune tlf: 61 02 02 00.

Til toppen