Om Gjøvik tingrett

Bilde av Gjøvik tingrett

Aktørportalen

Bruk av Aktørportalen for advokater og autoriserte advokatfullmektiger ble obligatorisk i sivile skjønns- og tvistesaker, og ved krav om salær fra det offentlige fremsatt overfor domstolene, med virkning fra 15. september 2018, se forskrift om elektronisk kommunikasjon med domstolene av 28. oktober 2016 nr 1258. Det betyr at alle dokumenter skal sendes inn digitalt. Se mer info på: https://www.domstol.no/digital/

 Gjøvik tingrett åpnet for bruk av aktørportalen 1. oktober 2018.  Er du ikke aktørportalbruker, registrer deg her: www.domstol.no/aktorportalen

 Det er utarbeidet felles retningslinjer for advokater med saker i aktørportalen, se vedlegg.

 

På disse sidene får du informasjon om tingretten.