Ansatte

 

Gjøvik tingrettAnsatte

Sorenskriver
Ingjerd Thune, sorenskriver

Dommere
Cathrine Fossen, tingrettsdommer (permisjon)
Knut Aleksander Lahelle Rabl-Vøien, tingrettsdommer
Knut Ivar Paalsrud, tingrettsdommer
Britt Eren Meling, kst. tingrettsdommer
Martin Kloster Aasen, dommerfullmektig
Lars Otterholt Veen, dommerfullmektig


Saksbehandlere
Vera Berntzen
Liv Bruun Johansen
Gro Karlsen
Marit L. Kraggerud
Hege Merete Nilsen (vikar)
Valborg Opsahl
Ingunn Ottesen
Sara Kafkas
Astrid Taje
Ingun Wormdal
Mona B. Øverstad