Ansatte

 

Gjøvik tingrettAnsatte

Sorenskriver
Ingjerd Thune, sorenskriver

Dommere
Cathrine Fossen, tingrettsdommer (permisjon)
Knut Aleksander Lahelle Rabl-Vøien, tingrettsdommer
Knut Ivar Paalsrud, tingrettsdommer
Britt Eren Meling, kst. tingrettsdommer
Lars Otterholt Veen, dommerfullmektig
Håkon Ness Ødegården, dommerfullmektig

Saksbehandlere
Vera Berntzen
Liv Bruun Johansen
Sara Kafkas (vikar)
Gro Karlsen
Marit L. Kraggerud (permisjon)
Hege Merete Nilsen (vikar)
Valborg Opsahl
Ingunn Ottesen
Astrid Taje
Ingun Wormdal
Mona B. Øverstad

 

Til toppen