Diverse informasjon

Tinglysing:

All informasjon vedrørende tinglysing, grunnbok osv fås ved henvendelse til Statens Kartverk, Hønefoss:

Telefon:                     32 11 80 00

E-post:                        tinglysing@kartverket.no 

Hjemmeside: www.kartverket.no/tinglysing 

 

Faste forsvarere og faste bistandsadvokater

 

Faste forsvarere ved Gjøvik tingrett er

Advokat Arne B. Krokeide, Gjøvik

Advokat Håvard Fremstad, Gjøvik          

Advokat Ketil Myhre, Gjøvik

 

Faste bistandsadvokater ved Gjøvik tingrett er

Advokat Hanne Lilleby, Gjøvik

Advokat Eivor Øen, Gjøvik

Disse advokatene brukes dersom man som siktet/tiltalt/fornærmet har krav på forsvarer/bistandsadvokat, men ikke har noe bestemt ønske om en bestemt advokat.

 Dersom man som siktet/tiltalt/fornærmet har ønske om annen advokat enn disse kan man be om å få denne oppnevnt ved å henvende seg til tingretten.

 

Vielser

Fra 01.01.18 er vigselsmyndighet overføret til kommunene. Forespørsler om vigsler må derfor rettes til hjemkommunene.

 

Vitnestøtter

En vitnestøtte er en frivillig person som bistår personer som skal vitne i en rettssak. Vitnestøtten skal sørge for praktisk informasjon om det som skjer i retten, og yte medmenneskelig støtte og veiledning til vitnene, både før og umiddelbart etter rettsmøtet, og kanskje også under rettsmøtet enkelte ganger.

Gjøvik tingrett startet opp med vitnestøtteordning 1. mai 2011, og har per i dag 10 erfarne vitnestøtter. Vitnestøttene er tilknyttet Gjøvik Røde Kors, og ordningen administreres av tingretten. Det vil være vitnestøtte til stede i tinghuset i alle straffesaker der det er innkalt sivile vitner.

 

Besøk fra skoleklasser

Sskoleklasser er velkomne til å besøke tinghuset, både for omvisning og for å overvære en rettssak. Ta kontakt med Gjøvik tingrett for å avtale tidspunkt.

Se også www.domstol.no "For skolene" for mer informasjon om tilbudet.


Trådløst nettverk
 

Det er installert trådløst gjestenettverk i tinghuset. Ved henvendelse i resepsjonen får man veiledning om og tilgang til dette.

 

Mat og drikke

Det er ikke kantine i tinghuset, men vi har en automat med et lite utvalg av varme drikker. Det finnes både kiosk og kafeer i gangavstand fra tinghuset. Resepsjonen er behjelpelig med vegbeskrivelse.


Godtgjørelser

Meddommere godtgjøres med kr 250,- pr dag dersom det ikke utbetales lønn fra arbeidsgiver. Dersom arbeidsgiver utbetaler lønn godtgjøres det ikke noe fra tingretten. Dersom arbeidsgiver trekker meddommer i lønn refunderes tilsvarende beløp fra tingretten. Det må da dokumenteres at arbeidstaker er trukket i lønn. Det trekkes skatt av refusjonen. Reiseutgifter refunderes etter statens satser.

Vitner i straffesaker godtgjøres ikke utover tapt arbeidsfortjeneste, kilometer og diett. Dersom arbeidsgiver trekker vitnet i lønn refunderes tilsvarende beløp fra tingretten. Det må da dokumenteres at arbeidstaker er trukket i lønn. Det trekkes skatt av refusjonen. Reiseutgifter refunderes etter statens satser.

Refusjoner, reiseutgifter: Det refunderes utgifter til buss/tog/t-bane/trikk o.l, bompenger og parkeringsutgifter.

Kilometer:                            kr 4,03 pr km

Passasjergodtgjørelse:          kr 1,00 pr km

Diett:

Under 6 timer godtgjøres mot kvittering dersom det er mer enn 15 km mellom bosted og rettslokalet

6-12 timer                              kr 307,-

Over 12 timer                         kr 570,-

Refusjonsskjema fås ved henvendelse til tingretten.

Til toppen