Ansatte

Ansatte i Halden tingrett

Sorenskriver Arnfinn  Agnalt                             

Tingrettsdommer Svein Magnussen

Tingrettsdommer Anne Kristin Uhre Nielsen

Konst. tingrettsdommer Ingvil Conradi Andersen    

Dommerfullmektig Pia Skjørshammer Klafstad 

Dommerfullmektig Tina Skeime

Administrasjon
Administrasjonssjef Wendla Dehli Evensen
Administrasjon/økonomi Heidi Jensen

Rettsavdeling saksbehandlere:

Førstekonsulent Ann-Christin Eriksen

Førstekonsulent Gro Lie Kruse

Førstekonsulent Lars-Erik Karrestad                                         

Førstekonsulent Ingrid Klevan Ludvigsen