Ansatte

Ansatte i Halden tingrett

Sorenskriver Arnfinn  Agnalt                             

Tingrettsdommer Svein Magnussen

Tingrettsdommer Anne Kristin Uhre Nielsen

Tingrettsdommer Linda Stenersen 

Dommerfullmektig Tina Skeime

Dommerfullmektig Eirik Jarnholt Rodahl

Administrasjon
Administrasjonssjef Wendla Dehli Evensen
Administrasjon/økonomi Heidi Jensen

Rettsavdeling saksbehandlere:

Førstekonsulent Ann-Christin Eriksen

Førstekonsulent Gro Lie Kruse

Førstekonsulent Lars-Erik Karrestad                                         

Førstekonsulent Ingrid Klevan Ludvigsen

 

 

 

 

 

Til toppen