Ledige stillinger

Fast forsvarer fra 1. mai 2020

Halden tingrett og Borgarting lagmannsrett søker fast forsvarer fra 1. mai 2020. 

Om vervet

Vervet er et åremål på seks år, med adgang for gjenoppnevning. Gjenoppnevning ut over en
periode kan bare skje når særlige grunner tilsier det. Vervet er personlig. Øvre aldersgrense er 70 år. For vervet gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på tre måneder. Vervet er knyttet til
rettskretsen og omfatter oppdrag for begge domstoler.

Kvalifikasjonskrav

Det legges vekt på relevant praksis, faglige kvalifikasjoner og personlig egnethet. Det legges
også vekt på om søkerne har kontorsted i rettskretsen, og kapasitet til å ta oppdrag. Egen
advokatbevilling er nødvendig.

Spørsmål om vervet

Nærmere henvendelse vedrørende vervet kan rettes til:
Sorenskriver Arnfinn Agnalt eller administrasjonssjef Wendla Dehli Evensen,
telefon 69 79 77 00 eller e-post til halden.tingrett@domstol.no

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes pr. e-post til halden.tingrett@domstol.no innen
5. mars 2020.

Til toppen