Ledige stillinger

Det er ledig stilling som dommerfullmektig ved Halden og Fredrikstad tingrett

 

Halden tingrett og Fredrikstad tingrett har henholdsvis 11 og 16 ansatte. Domstolene har felles ledelse. I Halden er det tre tingrettsdommere, to dommerfullmektiger og fem saksbehandlere. I Fredrikstad er det tre tingrettsdommere, tre dommerfullmektiger og ni saksbehandlere.

Begge domstoler har lokaler sentralt i byene. Det er kort avstand til kollektiv transport. Domstolene er blant satsingsdomstolene i prosjektet Digitale Domstoler, og forsøker å ligge i forkant når det gjelder digital saksbehandling.

Halden tingrett søker Dommerfullmektig

Om stillingen

Det vil bli en ledig stilling som dommerfullmektig i Halden tingrett og Fredrikstad tingrett fra 1. oktober 2019. Arbeidssted vil i utgangspunktet være Halden, men dommerfullmektigen vil behandle saker for begge domstoler og må påregne også å arbeide i Fredrikstad. Vi tilbyr faglige utfordringer, variasjon i sakstyper, samt et godt samarbeid med kollegaer. Vi legger stor vekt på høy kvalitet og effektivitet i vårt arbeid, samt god service overfor alle brukere av domstolens tjenester. Stillingen vil gi gode muligheter for både faglig og personlig utvikling.

Vi søker en medarbeider med gode faglige kvalifikasjoner, og ønsker helst at du også har relevant arbeidserfaring. Du må kunne arbeide selvstendig og være løsningsorientert, og i tillegg være engasjert og reflektert. Domstolene i Halden og Fredrikstad er digitale domstoler, og vi ønsker at vår nye dommerfullmektig har god IKT-kompetanse, og har forståelse og interesse for å jobbe digitalt og med nye arbeidsverktøy. God skriftlig og muntlig framstillingsevne er nødvendig i stillingen.

Vi legger vekt på bredde og mangfold i arbeidsmiljøet, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsevne.

Praktisk informasjon om stillingen

Stillingen som dommerfullmektig er tidsavgrenset til to år, med mulighet for forlengelse i ett år. Ansettelsesvilkår etter Hovedtariffavtalen i staten, med oppstartslønn fra kr. 483 500,- per år. Lønnsutvikling i stillingen etter tjenestetid og avtaleverk. Tiltredelse etter avtale.

Dersom du har spørsmål om stillingen eller domstolen, kan du kontakte sorenskriver Arnfinn Agnalt eller administrasjonssjef Wendla Dehli Evensen, telefon 69 79 77 00. Generelle opplysninger om domstolene finner du på www.domstol.no

Søknadsfristen er 19. august 2019.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Det henvises i denne sammenheng til Offentleglova § 25, 2. ledd, vedrørende mulighet for å bli unntatt fra søkerlista. For alle dommerfullmektiger blir det innhentet utvidet politiattest.