Om Hammerfest tingrett

Hammerfest tingrett

Hammerfest tingrett er førsteinstansdomstol for Hammerfest, Honningsvåg, Måsøy, Kvalsund og Hasvik. Tinghuset ligger i Hammerfest.

Domstolen består av to tingrettsdommere og 3 saksbehandlere. Hammerfest tingrett og Alta tingrett har felles ledelse, og sorenskriveren har hovedsete i Alta.

Tingrettens dømmende oppgaver er å avgjøre straffesaker og løse privatrettslige tvister. Forvaltnings- og registreringsoppgavene består blant annet av dødsfallsregistrering, utstedelse av skifteattest og notarialforretninger.


Åpningstid: 08.00-15.30

Når vi har ledige stillinger, vil du finne disse på domstol.no/stillinger

Har du spørsmål om vårt nettsted,vær vennlig å kontakte oss på e-post Hammerfest.tingrett@domstol.no


 

 

Til toppen