Ansatte

Hedmarken tingrett ledes av konstituert sorenskriver Mari Bø Haugstad, som også er dommer. I tillegg er det 4 tingrettsdommere og 2 dommerfullmektiger som utfører dømmende virksomhet.

Administrasjonssjefen har det administrative ansvaret for alle ansatte i tingretten.  Det er 9 saksbehandlere i tingretten.

Til toppen